Hjelper deg å finne gode fastleger og tannleger

Les vurderinger om leger og tannleger og del egne erfaringer.

PC-bruk og lege-pasient-kommunikasjon

Det er ingen tvil om at moderne teknologi gjør hverdagen enklere for de fleste av oss, men hvordan påvirker pc-bruk dialogen mellom lege og pasient? Vi har sett litt på hva pasienter har skrevet i vurderinger på Legelisten.no om dette.

 

Pasienter som ikke føler seg sett og hørt

Mange av vurderingene som er publiser på Legelisten.no omhandler legers bruk av data ...

Les mer