Antall treff: 11
Karakter Navn Klinikk Område
Karl Erik Karlsen Mann, 57 år Karl Erik Karlsen ABUP, SSK Kristiansand 4604 Kristiansand S
Odd Auglænd Mann, 66 år Odd Auglænd Strandv. 172 Hamar 2317 Hamar
Bjørn Christian Østberg Mann, 55 år Dr. Bjørn Christian Østberg Fjellgata 21 Oslo 0566 Oslo
Christian Hjort Mann, 62 år Christian Hjort Fridtjof Nansensv. 2 Oslo 0369 Oslo
Johannes Barstad Dysthe Mann, 72 år Johannes Barstad Dysthe Sverresgt. 19 Porsgrunn 3921 Porsgrunn
Lars Gunnar Hammer Mann, 71 år Tønsberg Medisinske senter Kilengt. 18 Tønsberg 3117 Tønsberg
Ola Brønstad Mann, 60 år Psykologi- og psykiatrisenteret St. Olavs gate 22 Tønsberg 3112 Tønsberg
Rune Johansen Mann, 62 år Rune Johansen Kristian Augustsgt. 13, 8. etg. Oslo 0164 Oslo
Terje A. Nissen Mann, 70 år Terje A. Nissen Nydalsveien 15 Oslo 0484 Oslo
Thor Kr. Island Mann, 73 år Thor Kr. Island Fridtjof Nansensv. 2 Oslo 0369 Oslo