Gjør krav på profilen til Clinic 1

Gjør krav på profil

Vi har opprettet profilsiden til Clinic 1 automatisk. Ved å selv ta kontroll over profilen kan du blant annet redigere opplysninger og få tilgang til tilleggsfunksjoner.