Søket ga ingen treff

Tips oss om psykologer som mangler på post@legelisten.no.

Psykolog – vanlige spørsmål

En psykolog arbeider med å undersøke, diagnostisere og behandle mentale problemer og sykdommer. Psykologer kan hjelpe enkeltpersoner, grupper, barn og voksne som trenger støtte i ulike stadier av livet. På Legelisten kan du finne en psykolog som passer dine behov.


Hvis du sliter psykisk, går gjennom en krise, trenger støtte i ekteskapet eller ønsker å utvikle deg selv eller dine relasjoner kan en psykolog hjelpe deg. På en arbeidsplass kan en psykolog hjelpe med å løse en konflikt, utvikle bedriftskulturen eller støtte en leder. Gjennom samtaler hjelper psykologen deg med å forstå deg selv, dine følelser, relasjoner og atferd bedre. En psykolog kan hjelpe deg med angst, depresjon, fobier, nedstemthet, uro, stress, søvnproblemer, selvmordstanker og spiseforstyrrelser. Gjennom samtaler hjelper psykologen deg med å forstå deg selv, dine følelser, relasjoner og/eller atferd bedre.

Det finnes ulike psykologiske behandlingsmetoder som er rettet mot ulike problemer. Uansett hvilken behandlingsmetode psykologen bruker, er formålet med behandlingen å få deg til å føle deg bedre og hjelpe deg til å håndtere dine problemer. Den vanligste behandlingsmetoden er psykoterapi, som kan ha ulike innretninger. De to vanligste innretningene er kognitiv atferdsterapi, KAT, og psykodynamisk terapi, PDT.

En psykolog har vanligvis en femårig universitetsutdanning innen psykologi, som gir en bred kunnskap om emner som utviklingspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, nevropsykologi og sosialpsykologi. I tillegg til teoretisk kunnskap, vil en psykologiutdanning også innebære praktisk opplæring i psykologisk forskning og metodikk. Etter endt utdanning må en psykolog også fullføre en praksisperiode på to år og bestå en autorisasjonsprøve for å kunne arbeide som autorisert psykolog.

En psykolog har gjennomført en femårig akademisk utdanning og har grunnutdanning i psykoterapi. En psykolog kan tilby samtaleterapi og utføre tester og utredninger.

En psykoterapeut har en utdanning innen et yrke der man jobber med menneskers fysiske og/eller mentale helse, som for eksempel psykolog, prest, sykepleier eller sosionom, og har deretter spesialisert seg i psykoterapi.

En psykiater er en lege som har spesialisert seg på psykiske lidelser. De kan jobbe med mer alvorlig mental sykdom, og fordi de er leger, kan de, i motsetning til psykologer og psykoterapeuter, også skrive ut medisiner.

Prisen for et besøk hos en psykolog kan variere mye. Det kan for eksempel avhenge av om du søker behandling gjennom det offentlige eller privat, og det kan avhenge av terapiform.

Du trenger henvising for å få dekt kostnadene ved å gå til psykolog. For at du skal få dekt utgifter, må psykologen ha avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak. Du kan finne ut om psykologen har driftstilskudd, ved å spørre psykologen direkte eller gå til nettstiden til det regionale helseforetaket du høyrer til eller sjekke på Legelisten.no.

Dersom du går til en psykolog uten driftstilskudd, må du betale alle kostnadene selv.

Du bør vurdere å oppsøke en psykolog hvis du opplever vedvarende psykiske utfordringer som påvirker livskvaliteten din. Dette kan inkludere problemer som angst, depresjon, stress, søvnproblemer, traumer, relasjonelle utfordringer, spiseforstyrrelser, avhengighet eller andre psykiske helseproblemer.

En god tommelfingerregel er å søke hjelp fra en psykolog hvis problemene har vart i mer enn to uker og påvirker ditt daglige liv og funksjon. Det er også viktig å merke seg at det ikke er noe galt å søke hjelp fra en psykolog når du føler at du trenger det. Tvert imot, å ta vare på din mentale helse er en viktig del av å opprettholde et sunt og lykkelig liv.