Østsiden sykehjem

Gjør krav på denne profilen

Kontakt

Telefonnummer990 94 900990 94 9 ... Nettsted
Borgarveien 4 1633 Gamle Fredrikstad
Vis kart
Østsiden sykehjem er et av 8 sykehjem i Fredrikstad

Brukernes vurderinger

Samlet vurdering
(4)
4 vurderinger
Rom og fasiliteter
(4)
4 vurderinger
Mat, aktiviteter og renhold
(4)
4 vurderinger
Trivsel og trygghet
(4)
4 vurderinger
Innflytelse og samarbeid
(4)
4 vurderinger

Siste vurderinger av Østsiden sykehjem

Skjermet demens avdeling, Uverdig

Basert på erfaring fra: Pårørende Skrevet
Samlet vurdering
Rom og fasiliteter
Mat, aktiviteter og renhold
Trivsel og trygghet
Innflytelse og samarbeid

Så mange klager på avdelingsleder og mye uro, internt og eksternt. Demente beboere blir taperne når avdelingsleder ikke gjør sin jobb eller følger opp klager.
Mange ansatte / pårørende ønsker å utgjøre en forskjell, men avdelingsleder legger lokk på dette.
Med så mange alvorlige klager, bør avdelingsleder gå i tenkeboksen og vurdere om jobben som utføres er god nok.
Demente beboere er IKKE demente i følelsene og de skal behandles med respekt.
Takk til flotte ansatte, som gir omsorg og kjærlighet. De lyser opp en hverdagen. Dere har mye ansvar, og dessverre er dere underbemannet. Dere slites ut av kommunen.
Takk til kjøkkenet som serverer sunn og godt.
Rommene har god størrelse, men renhold i fellesrom er dårlig.

Oppbevaring

Basert på erfaring fra: Pårørende Skrevet
Samlet vurdering
Rom og fasiliteter
Mat, aktiviteter og renhold
Trivsel og trygghet
Innflytelse og samarbeid

Avdelingen har blitt til et lager av eldre og demente som snart skal dø.
Ingen hygge eller aktivitet

Kritikkverdig demensomsorg

Basert på erfaring fra: Pårørende Skrevet
Samlet vurdering
Rom og fasiliteter
Mat, aktiviteter og renhold
Trivsel og trygghet
Innflytelse og samarbeid

Demensomsorg i skjermet, forsterket langtidsavd. må nærmest karakteriseres som oppbevaring. Ingen aktiviteter, fys.terapi eller ergoter.Fellesrom er dystre, tildels utrygge. Utearealet er vanskjøttet. Ledelse lite interessert i bedring. Lyspunktet er omsorgsfull personale

Anonymt

Basert på erfaring fra: Pårørende Skrevet
Samlet vurdering
Rom og fasiliteter
Mat, aktiviteter og renhold
Trivsel og trygghet
Innflytelse og samarbeid

Store rom. Sansehagene er ustelte og utilgjengelige for mange bogrupper. Flere hyggelige ansatte, men informasjon og kommunikasjon med pårørende er fraværende. Bra mat. Svært få aktiviteter og lite kulturtilbud.