Antall treff: 42 Om sortering
Karakter Navn Område
Jødisk bo- og seniorsenter Offentlig sykehjem St.Hanshaugen Bergstien 17, 0172 Oslo
Lillohjemmet Offentlig sykehjem Nordre Aker Kapellveien 68, 0487 Oslo
Lindeberghjemmet Offentlig sykehjem Alna Lindebergveien 10, 1069 Oslo
Madserudhjemmet Offentlig sykehjem Ullern Madserud allé 35, 0274 Oslo
Villa Skaar Kajalund Privat sykehjem Ullern Sollerudveien 35, 0283 Oslo
Solvang helsehus Offentlig sykehjem Alna Regnbueveien 2A, 0664 Oslo
Midtåsenhjemmet Offentlig sykehjem Nordstrand Midtåsen 30, 1166 Oslo
Uranienborghjemmet Offentlig sykehjem Frogner Industrigata 20, 0353 Oslo
Solfjellshøgda helsehus Offentlig sykehjem Bjerke Økernveien 151, 0580 Oslo
Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg Privat sykehjem St.Hanshaugen Lovisenberggata 7B, 0456 Oslo