Antall treff: 11
Karakter Navn Område
Lunde bo- og aktivtetssenter Offentlig sykehjem Sandnes Haugen 16, 4323 Sandnes
Sandnes helsesenter Offentlig sykehjem Sandnes Parkveien 2, 4307 Sandnes
Byhagen bo- og aktivitetssenter Offentlig sykehjem Sandnes Eidsvollgata 26, 4307 Sandnes
Åse bo- og aktivitetssenter Offentlig sykehjem Sandnes Solbakken 2, 4321 Sandnes
Forsandheimen Offentlig sykehjem Sandnes Øyren 1, 4110 Forsand
Jæren øyeblikkelig hjelp Offentlig sykehjem Sandnes Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Rovik bo- og aktivitetssenter Offentlig sykehjem Sandnes Åsveien 123, 4328 Sandnes
Rundeskogen Bo- og aktivitetssenter Offentlig sykehjem Sandnes Stavangerveien 32 B, 4313 Sandnes
Austrått bo- og aktivitetssenter Offentlig sykehjem Sandnes Vindhagen 1, 4306 Sandnes
Lura bo- og aktivitetssenter Offentlig sykehjem Sandnes Somaveien 88, 4313 Sandnes