Antall treff: 8
Karakter Navn Område
Tyribo sykehjem Offentlig sykehjem Ringerike Solumveien 7, 3533 Tyristrand
Slettåkerveien 30 Offentlig sykehjem Ringerike Slettåkerveien 28, 3515 Hønefoss
Heradsbygda Offentlig sykehjem Ringerike Heradsbygdveien 20, 3518 Hønefoss
Hønefoss Omsorgssenter Offentlig sykehjem Ringerike Vesterngata 18, 3513 Hønefoss
Nes omsorgssenter Offentlig sykehjem Ringerike Furusletta 1, 3524 Nes i Ådal
Sokna omsorgssenter Offentlig sykehjem Ringerike Roaveien 1, 3534 Sokna
Austjord behandlingssenter Offentlig sykehjem Ringerike Lundstadveien, 3514 Hønefoss
Hvelven omsorgssenter Offentlig sykehjem Ringerike Hvelven 85, 3510 Hønefoss