Antall treff: 57
Karakter Navn Område
Domkirkehjemmet Privat sykehjem Bergen Kong Oscars gate 86, 5018 Bergen
Hovseterhjemmet Privat sykehjem Oslo Landingsveien 12, 0767 Oslo
Romsås sykehjem Privat sykehjem Oslo Romsås Senter 1, 0970 Oslo
Vålerengahjemmet bo- og kultursenter Privat sykehjem Oslo Etterstadgata 10, 0658 Oslo
Rødtvet sykehjem Privat sykehjem Oslo Rødtvetveien 40, 0955 Oslo
Furuly Sykehjem Privat sykehjem Alta Furuly 22, 9512 Alta
Risenga bo- og omsorgssenter Privat sykehjem Asker Eddas vei 8, 1386 Asker
Vestre Nes Omsorgsbolig Privat sykehjem Asker Vestre Nes 11, 1396 Billingstad
Ask Omsorgssenter Privat sykehjem Askøy Hopshavn 50, 5307 Ask
Signo Konows senter Privat sykehjem Bergen Kalfarveien 81 A og B, 5022 Bergen