Timebestilling ‐ oppsett

Slik går du frem

Denne siden forklarer hvordan man setter opp en enkel kalender på Legelisten.no, slik at pasienter kan gjennomføre timebestilling direkte fra din profilside.

1. Opprett en MakePlans-konto

MakePlans har mye dokumentasjon og en enkelt prosedyre for å komme igang på sine hjemmesider, og vi vil anbefale deg å gjøre deg kjent med hvordan MakePlans fungerer og hvilke muligheter de tilbyr. Vi vil her fokusere på de delene av oppsettet som er relevant for selve integrasjonen med Legelisten.no.

2. Konfigurer din MakePlans-konto

Det er primært to ting som må konfigureres i MakePlans for å komme igang:

Først må du sette opp en kalender. Denne inneholder dine åpningstider, og når du er ledig for pasienter.

Deretter må du sette opp en tjeneste. Tjenesten beskriver avtalelengde og pris. I tillegg kan du definere tekster som sendes til brukerne når de bestiller, kansellerer eller skal få påminnelser om avtalen.

Du kan opprette så mange tjenester du måtte ønske på MakePlans, men kun én av disse vil bli eksponert på Legelisten.no-profilsiden din per i dag. Vi vil derfor anbefale å velge den mest brukte tjenesten du tilbyr til dette formålet.

3. Send nøkkelopplysninger til Legelisten.no

Tekniske opplysninger

  • Din kontoadresse (Oppsett -> Konto -> Kontoadresse)
  • Din API-nøkkel (Oppsett -> Konto -> API-nøkkel)
  • ID til tjenesten du ønsker eksponert
    Gå til Oppsett -> Tjenester -> <Ønsket tjeneste>, tjenestens ID står så til sist i nettadressen til siden. F.eks: https://klinikken.makeplans.net/manage/services/677

Markedsføringstekst

  • En kort beskrivelse av tjenesten. F.eks “Undersøkelse (20 min)”.
  • En kort beskrivelse av sted der pasienten skal møte opp. F.eks: “Sentrum legekontor”
  • Din tjenestes pris i kroner. Denne bør samsvare med prisen du har satt opp på tjenesten i MakePlans.

Send disse opplysningene til post@legelisten.no.