Tilsvar til vurdering

Bruker eksperters diagnose

Ved to anledninger, ulike plager får jeg muntlig worst case scenario. Første gang for etpar årsiden, mindre plage, og det har ikke endret seg noe pr. dags dato. Verre sist, bekymret etter 3 legebesøk,henvist SSA og på vei ut døra får jeg muntlig beskjed om det verst tenkelig funn som kan bli gjort, Ikke fastlegens jobb å formidle verst tenkelig utfall før lege SSA har vudert. Må bytte fastlege nå,