Tilsvar til vurdering

Dårlig kommunikasjon

Hun bør bli bedre på å kommunisere.
Tar ikke godt konstruktiv kritikk.
Vanskelig å nå fram med din synspunkter .