Tilsvar til vurdering

En som ikke stiller diagnosene

Jeg opplevde at denne psykiateren var for selvgod og "allvitende" til å ikke utrede meg. Symptomene jeg hadde pekte alle sammen mot en diagnose, noe Alsos også visste men hun ville absolutt ikke utrede meg. Hun er grei å snakke med men sitter med fordommer som henne får ut på en meget smart måte. Anbefales ikke å få til henne.