Tilsvar til vurdering

Kunnskapsrik

Føler at han lytter til meg og tar meg på alvor. Gjør grundige undersøkelser, og følger opp med tilbakemeldinger.