Tilsvar til vurdering

overarbeidet farlig lege

Har vært hennes pasient i flere år hvor jeg har registrert et tiltagende og nærmest umenneskelig arbeidspress. Dette har over tid ført til at hun nå desverre har mistet oversikten fullstendig, med de skumle konsekvensene dette nødvendigvis får i denne bransjen. Her må du trå varsomt og ta ansvar for egen helse.... det gjør du nok best hos en lege som har tid og evne til å se hele deg. Kanskje hun burde pålegges litt ferie....men hvem skal da gjøre hennes jobb? Hun er jo i praksis eneste lege på klinikken...