Tilsvar til vurdering

Uengasjert, dårlig med mennesker

Lite imøtekommende og vennlig, uengasjert, spesielt dårlig i møte med barn og ungdom.

Faglig er han Ok.