Tilsvar til vurdering

Hyggelig og imøtekommende

Veldig hyggelig og lyttende, men ikke flink på å følge opp i forhold til prøvesvar og undersøkelser. Jeg må alltid ringe og etterlyse svar, og må tolke svarene selv

Positivt at hun gir seg god tid med pasientene.
Helsesekretæren er lite imøtekommende og kan virke sur