Tilsvar til vurdering

Flink men henviser i overkant mye

Hun er hyggelig, tar seg tid, og god på å følge opp.

Men henviser videre litt raskt. Det tar mye tid og tar opp unøvendige plasser i spesialisthelsetjenesten.