Tilsvar til vurdering

Svært lite tilfredsstillende

Er pårørende til foreldre som bruker dene legen. Dette er hva vi har opplevd de siste årene: Lang ventetid - opptil 50 minutter etter avtalt time - selv tidlig på dagen. Følger ikke opp purring på papirer fra sykehus, og følger heller ikke opp nye undersøkelser/avtalte undersøkelser. Bruker mesteparten av konsultasjonen på å notere på PC. Oppleves uinteressert.