Tilsvar til vurdering

Kald og ufølsom

Bryr seg ikke om hvordan du har det. Kun fysiske sykdommer. Hvis du har problemer som er psykosomatiske, psykiske, seksuelle eller du er kvinne anbefaler jeg en annen lege.