Tilsvar til vurdering

Distre og mange vikarer

Dr. Dehli er hyggelig og grei. Hun skjermet meg nok for et hjerteinfarkt ved å henvise meg videre da hun selv var usikker. Jeg kan forstår at mange sliter med å forstå hva hun sier, og det frister ikke å prate om vanskelige ting når kommunikasjonen er såpass vanskelig.Det som imidlertid er mest plagsomt, er den store gjennomtrekken av legesekretærer og legevikarer.
På 3 besøk har jeg opplevd å møte like mange leger.