Tilsvar til vurdering

Håpløs

Når legen uten å spørre pasienten flytter en time fordi det på forhånd er antatt at behovet er å snakke. Når pasienten gang på gang har uttrykt at det ikke er behovet. Jeg sier takk for meg. Privat er bedre uansett.