Tilsvar til vurdering

En tannlege jeg har tillit til.

Han gir seg god tid og gjør grundige undersøkelser.
Jeg har en stor tannskade etter en skiulykke.
Det er viktig for meg å ha en tannlege som kan
følge opp den skaden på god måte.