Tilsvar til vurdering

Overfladisk

Lett å få akutt time. Lettvinn og overfladisk vurdering og konklusjon.