Tilsvar til vurdering

Grundig og virker faglig dyktig

Flink å lytte og til å følge opp. Flink til å gi tilbakemeldinger på prøveresultater både muntlig og skriftlig. Rolig og har en behagelig væremåte.