Tilsvar til vurdering

Mer innsikt om pasientens helsetilstand. gode medarbeidere på klinikken.

Dårlig evne til å sette seg inn i pasientens sykdomshistorie og lite empati med pasienten. Bra personell på klinikken.