Tilsvar til vurdering

Arrogant

Skygg unna denne legen om du har sammensatte plager og ønsker å medvirke til behandlingen! Han lytter ikke, og overkjører deg. Jeg føler meg verre når jeg går enn når jeg kommer til konsultasjonen grunnet hans måte å møte pasienten på.