Tilsvar til vurdering

Skuffende dårlig helsestasjon

Angela gjør sin jobb greit nok.
Legen kjenner ikke til pasientrettigheter vedrørende sykemeldinger og Nav.
Helsestasjon er ikke en rent, toalettet er alltid skittent, gammelt og skittent møbler.
Sekretærene har problemer med å snakke norsk, vanskelig å forstå å bli forstått, det virker som at de skriker på telefonen.
Helsestasjonen er ikke oppdatert med moderne IT løsninger i Helse Norge. Rot med henvisninger og med økonomiske. For eksempel fakturer ble sendt til gammelt adressen i flere måneder.
Dårlig tjeneste