Tilsvar til vurdering

Arrogant og uinteressert

Opplevelsen her er at man ikke blir hørt, ikke forstått og at man fortest mulig skal ut igjen av kontoret. Det er lite som skal til for å trygges på et legebesøk, men her opplever jeg det motsatte. Når jeg spør om ting blir jeg avfeid eller besvart på en svært nedlatende måte. Vil på ingen måte anbefale å gå her.