Tilsvar til vurdering

Kommuniserer ikke godt med meg

Lite tid til samtale.
Prøvetaking og resepter OK.
Min opplevelse av smerter og sykdom var mindre i fokus.