Tilsvar til vurdering

Negativt

Min første møte med legen var bra. Men videre opplevde jeg at hun tar ikke ansvar for sin behandling og følger ikke pasienter videre ( ihvertfall meg). Jeg fikk bivirkninger etter preparaten legen anbefalte. Jeg prøvde å ta kontakt med legen (slik alle må gjøre ifølge instruksen til medisin), men lyktes ikke.

Det er forferdelig når du blir alene med sine plager og er nød å finne en annen lege for å starte alt på nytt.
.......

No komments