Tilsvar til vurdering

Hastverk er lastverk

Bærer preg av å ha det travelt, virker usikker (spesielt når det gjelder barnesykdommer), og gir lite informasjon. Ved henvisninger og uttalelser til NAV blir det ofte kort og ufullstendig.