Tilsvar til vurdering

Ikke bra legge

Han er ikke interessert og lytter ikke hva pasienten sier og hvordan pasienten føler seg egentlig...