Tilsvar til vurdering

Kun vikarer

Begrepet fastlege gjelder ikke her. Selv om dr Ivan sikkert er dyktig, støter man bare på ulike vikarer med mer eller mindre norskkunskaper.