Tilsvar til vurdering

ikke anbefale

Ventet i 4 måneder på svar fra spesialisert klinikk for en avtale, og fant da ut at klinikken ikke har fått noen søknad fra lege