Tilsvar til vurdering

Uproff

Er aldri klar til avtalt tid, har ventet fra 30min-3TIMER på avtalte timer. Roter med papirarbeid. Lite interessert i pasientens helseproblemer men veldig interessert i og gjenta seg selv. Nedlatende.