Tilsvar til vurdering

Veldig misfornøyd

Var svært lite fornøyd med den hjelp jeg fikk.Han var svært lite lyttende. Legen var også oppfarende og hissig.