Tilsvar til vurdering

Dårlig service

Fastlegen min har sendt henvisning for utredning av hørsel. Jeg får ingen innkalling, men plutselig får jeg regning via Pasientskyappen på 800 kroner for en time jeg ikke har fått innkalling til. Hva med å benytte Pasientskyappen til innkalling også? I ettertid har jeg gjentatte ganger forsøkt å få tak i dem på telefonen, noe som er fullstendig umulig.
Håpløst opplegg!