Tilsvar til vurdering

Frarådes

Er ikke interessert i pasienten. Mer opptatt av dataen. Får ikke med seg det pasienten sier en gang. Frarådes som fastlege.