Tilsvar til vurdering

Dårlig pasient dialog m.m

Hadde Yngve som fastlege en periode etter at jeg nylig hadde flyttet til Oslo. I tiden som han har vært min fastlege har han hatt sin praksis på to forskjellige steder. Både ved Oppsal senter og nå nylig ved Skøyenåsen. Det første jeg ønsker å bemerke er at det var lite renslig ved hans legekontorer. Videre så ønsker jeg å påpeke at lege- til- pasient dialogen var særdeles utfordrende, dette har med at han ikke evner å se pasienten i øynene og heller har fokus på å skive på pc. Har hatt flere konsultasjoner og sitter igjen med samme inntrykkene og opplevelsene, og jeg har nå byttet til en ny fastlege. Helt til slutt så ønsker jeg å påpeke at legekontoret presterte å sende meg inkasso på legetimen, dette til tross for at jeg ekspelisitt spurte legesekretæren om å få en faktura som jeg kunne betale samme dag, da det betalingsmaskinen de benyttet på kontoret var defekt. Regningen ble fra min side betalt samme dag som jeg hadde timen. At legekontoret ikke klarer å ha kontroll på eget regnskap og sender inkasso til pasientene på regninger som er betalt og aldri mottatt er rett og slett ikke greit. Skjerp dere.