Tilsvar til vurdering

Lite tillitsvekkende

Legen bruker minimal tid på pasientene. Virker uinteressert, og er heller ikke oppdatert om behandlingstilbud.