Tilsvar til vurdering

Dårlig inntrykk

Opplever henne som nedlatende og at hun ikke lytter Får ingen forklaring på hvorfor hun ikke vil fornye reseptene