Tilsvar til vurdering

Lite emaptisk

Opplever ikke å bli hørt eller å bli tatt på alvor. Svært nedlatende og bedreviter. Byttet fastlege.