Tilsvar til vurdering

Dårlig oppfølgning

Jeg har ikke hatt behov for å besøke min fastlege ofte men når jeg har vært der har jeg ikke følt jeg har blitt tatt på alvor. Terje er en fastlege som ikke har tid til sine pasienter. Han er alltid forsinket og jeg føler jeg bør være rask ved besøk, hvilket resulterer i dårlig hygiene og dårlig oppfølgning. Han glemmer å henvise deg og glemmer å gi deg tilbakemelding fra spesialist. Dette har resultert i at jeg har byttet fastlege. Ingen fastlege jeg anbefaler videre!