Tilsvar til vurdering

Ikke interessert i pasienten, henviser kun videre til andre leger eller spesialister

Generelt vanskelig å få tak i, han har direktelinje som alltid er opptatt. Alltid kø på legekontoret og dårlig grad av service.
I timene stiller han alltid bare spørsmål om hva jeg tror er feilen, og spør om å jeg vil han skal skrive henvisning - opplever å kaste penger ut av vinduet.
Videre tar han aldri initiativ for videreoppfølging. Jeg må selv oppsøke han etter spesialistbesøk, eller ta kontakt for å undersøke problemet videre (ettersom vi selvfølgelig aldri kommer frem til noe)