Tilsvar til vurdering

Resepjon

Det første hoved- og hovedproblemet er at de ikke har resepsjon. Det andre er at de ikke åpner telefonen til de angitte ringetidene.