Tilsvar til vurdering

Flink og vennlig, men virket litt stressa

Dette er mitt første besøk hos Dr. Sørheim.
Han oppsummerte henvisningen han hadde fått og stilte oppfølgingsspørsmål før undersøkelsen så vi begge var enige om hva han skulle sjekke. Bra.
Undersøkelsen var godt gjennomført der han var flink til å si hva han gjorde og hvorfor. Minimalt fysisk ubehag.

Jeg følte at oppsummeringen etter undersøkelsen var litt kort og uklar, men siden han virket stressa turte ikke jeg å spørre mer.

Oppfordringen min Nils er å sette av litt mer tid til oppsummering og spørre om pasienten har noen spørsmål til konklusjonen. Oppfordringen min til andre pasienter er å tørre å spørre spørsmål selv om han virker stressa fordi jeg tror han ville svart hvis man spurte.

Konklusjon:
Flink og vennlig, og noen vil vel si effektiv, mens andre ville sagt stresset.