Tilsvar til vurdering

Ikke interessert i pasienten

Jeg opplevde denne legen som ikke interessert i meg som pasient. Jeg følte ikke at jeg ble ivaretatt på en god måte.

Jeg har som en konsekvens bytt fastlege.