Tilsvar til vurdering

Overkjørende

Jeg var der som ledsager for en sterk hørselshemmet, og han ville ikke prate i stemmeforsterkeren. Han pratet derimot fortere og fortere og ba ledsager oversette. Det ble en fornedrende og vond seanse for begge parter.
En gyselig opplevelse for oss begge.
Det ble vanskelig å formidle konkrete problemer for den det gjaldt.