Tilsvar til vurdering

Lite forståelsesfull

Denne opprinnelige danske legen har mindre gode empatiske evner og evner dårlig å sette seg inn i pasienters situasjon. Til tider driver han nærmest harselering og latterliggjørig av sine pasienter. Dette alene var grunn til at vi valgte ham bort og byttet.

I tillegg til dette er han lite oppdatert på nye tester osv. Og i stedet for å sjekke ting han er usikker på, velger han å være feilaktig påståelig. "Nei, slike tester finnes ikke."